Dönüşüm OSGB – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Acil Eylem Planı Hazırlanması

Acil Eylem Planı Hazırlanması

Yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil durumlar karşısındaki uygulanması gereken kuralları refleks süre ve biçimlerini geliştirmeyi,çalışan ve yöneticilerin farkındalık düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz.